mardi 2 août 2016

02 août 2016: Elina Duni

Emiljan Dhimo: batterie Ermal Rodi: saxophone Enver Muhamedi: basse Elina Duni: chant Gent Rushi: accordéon

Aucun commentaire: